Expertises

Articulatie

Taalstoornissen/dysfasie

Leerstoornissen

 • Dyslexie (lezen)
 • Dysorthografie (spelling)
 • Dyscalculie (rekenen)

Stemstoornissen

 • Stemstoornissen bij kinderen en beroepssprekers
 • Laryngectomie
 • Lax vox-methode: een stemrelaxatietherapie voor zowel sprekers als zangers

OMFT (oro-myofunctionele therapie)

 • Duimzuigen
 • Open mondgedrag
 • Verkeerde slikgewoonten

Neurologische stoornissen

 • Afasie
 • Dysfagie (slikken)
 • Dysarthrie
 • Dementie

Typ 10

 • Speels leren typen in 10 lessen
 • Zeer aantrekkelijke methode om vinger per vinger blind te leren typen
 • Typ 10 is speciaal ontworpen om ook kinderen met leermoeilijkheden en motorische problemen te leren typen
 • Individuele lessen, in kleine groepjes (max. 10) of in klasverband